Националeн ученически конкурс “Посланици на здравето”

УЧЕНИЦИ ОТ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” с. МИКРЕВО СТАНАХА „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” В НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

102 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2017/2018 година

102 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”.

Проектите, отговарящи на регламента са 102, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати – 31 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 44 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 27 проекта. Нашето училище участва с проект изготвен от госпожа Людмила Маникатова, който бе класиран за втората фаза.Работейки по проекта „На MAX бъди БЕЗ тютюнопушене и алкохол ТИ!” в продължение на месеци, учениците от седми клас осмислиха пагубното въздействие на цигарите върху човешкия организъм, изградиха умения за непримиримост към тютюнопушенето и вътрешна убеденост, че не трябва да посягат към цигарите. Децата бяха въвлечени в дейности, чрез които сами достигнаха до изводи за предпочитане на модела на непушещия млад човек. Утвърдиха здравето като приоритет и формираха компетенции за здравословен начин на живот без тютюнев дим.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>