Прием за учебната 2020/2021 година

СУ “Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево, общ.Струмяни, обл.Благоевград, ул. “Поп Иван” №1, e-mail: sou_mikrevo@abv.bg

Документи за прием в различните групи и класове, график на дейнстите
afish
Подготвителна група:
Първи клас:
8 клас:

Ред на подаване на заявленията по електронен път:

1. Заявлението/Заявленията следва да бъде/бъдат свалено/и и разпечатано/и от ученика.
2. Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника , СКАНИРАНО И ИЗПРАТЕНО на електронната поща на училището: sou_mikrevo@abv.bg

Важно!

Когато изпращате вашите заявления до

sou_mikrevo@abv.bg в полето „Тема“ напишете: Име, фамилия и клас, за който кандидатствате

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>