„Тези, които помня и обичам”

По повод обявения конкурс на тема „Тези, които помня и обичам” четири отбора от училището в с. Микрево се включиха и представиха свои презентации за личности от историята и нашия край на 30.03.2016г., а най-добре представилите се ученици ще представят училището на 15.04.2016г. в гр. Благоевград.

Организатор на конкурса е РИО на МОН гр.Благоевград и Фондация „Българска памет” Общински съвет по наркотични вещества гр.Благоевград.

Тези, които помня и обичам

По повод обявения конкурс на тема „Тези, които помня и обичам” четири отбора от училището в с. Микрево се включиха и представиха свои презентации за личности от историята и нашия край на 30.03.2016 г., а най-добре представилите се ученици ще представят училището на 15.04.2016г. в гр. Благоевград.
Организатор на конкурса е РИО на МОН гр. Благоевград и Фондация „Българска памет” Общински съвет по наркотични вещества гр.Благоевград.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>