УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА “ТВОЯТ ЧАС“

Проектът “Твоят час” стартира със занятията по интереси в групата  “Сръчни ръчички” под ръководството на г-жа Весела Тасева.

Страници: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>