Избран е обществен съвет на СУ “Св. Паисий Хилендарски”, с. Микрево

На събрание на родителите на 09.12.2016 г. бе избран Обществен съвет.

Със заповедта за определяне на състава му може да се запознаете тук:

Download (PDF, 174KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>