Daily Archives: 20/03/2017

Учители от 6 училища от Югозападна България работят заедно по проект “Всеки ученик ще бъде отличник”

На 18.03.2017г. в гр.Кочериново се проведе работна среща между учителите от шестте училища от Югозападна България, включени по проект “Всеки ученик ще бъде отличник ” Център “Амалипе” – Програма за намаляване на отпадането на ромските деца от училище. На срещата учителите обмениха информация за включването на учениците в организираните форми и дейности, в които са най-добри и учениците от Кочериново представиха своите прекрасни умения да пеят и танцуват, заедно и без разлика в цвета на кожата и етническа принадлежност. СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево подари на всички групи по два сборника, издадени от друг един проект за намаляване дела на отпадане на учениците от училище “ТУПТИ” и покани участниците в срещата на 08.04.2017 г. на третата дейност по проекта в с.Микрево – “Фестивал на етносите”.