Daily Archives: 30/03/2017

ПРОГРАМА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ

ПРОЕКТ „ВСЕКИ УЧЕНИК ЩЕ БЪДЕ ОТЛИЧНИK”

На 08.04.2017 г. в с. Микрево ще се проведе „Фестивал на изкуствата” с  участие на  ученици, учители и родители от шестте училища от Югозападна България, включени по проект “Всеки ученик ще бъде отличник ” Център “Амалипе” – Програма за намаляване на отпадането на ромските деца от училище. Във   фестивала ще се включат и групите по интереси от проект ”Твоят час” – „Фолклор на етносите”, „Сръчни ръчички”, групите „Весели ритми” и „Веселите актьори”, както родителите на учениците и учителите.

Ще има кулинарна изложба и  изработени от учениците изделия, които ще бъдат изложени в малката зала на читалището в с. Микрево.

Заповядайте и сте Добре дошли!

Download (PDF, 526KB)

Начин и ред за прием на учениците в I-ви клас за учебната 2017/2018 г. в СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево

Download (PDF, 1.05MB)