Monthly Archives: April 2017

Математическото състезание Питагор за ученици от ІV клас

Информация за родителите и преподавателите : Заявка за участие от 2 май 2017 г. до 9 май 2017 г. на обяд.

Download (PDF, 68KB)

СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, общ. Струмяни, на основание Заповед №РД-06-1890/22.11.2013 г. на Началника на РИО на МОН гр. Благоевград и във връзка с Постановление №8/16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, публикува отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2017 г. Информация за бюджета можете да видите тук:

Download (PDF, 1.2MB)

Седмица на гората в СОУ “Св. Паисий Хилендарски”

„Растем заедно с нашата гора” е мотото на образователната и екологична инициатива на ЮЗДП. Кампанията е насочена към възпитаване на младите хора в любов и отношение към гората чрез участието им в залесявания и в последващи грижи за отглеждане на младите насаждения. Служители на ДГС Струмяни заедно с ученици се включиха в засаждане на млади фиданки в двора на училището. По-късно след обяд, около спортните площадки,  група ученици, заедно с Красимира Янева направиха засаждане на кипариси.