Daily Archives: 12/09/2017

DSC08443 – Копие

СУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, общ. Струмяни, обл. Благоевград,

ул. „Паисий Хилендарски”  № 1, тел.07434/3005

 Утвърден план-прием в  СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево за учебната 2017/2018 г.:

-         VІІІ клас профил  „Предприемачески“ – 1 паралелка

-          IX клас непрофилирано обучение  - 1 паралелка