Monthly Archives: October 2017

Стипендии за учебната 2017/2018 година

Със заповед на Директора на училището е определен реда, срока и критериите за отпускане на стипендии на учениците след завършено основно образование.  Не пропускайте срока за кандидатстване.

Download (PDF, 742KB)