Monthly Archives: December 2017

„Твоят час“ посрещна гостите с вкусотии и с голямо въодушевление!

На 19.12.2017 г.  в салона на НЧ  „Братя Миладинови“ по повод Коледните и Новогодишни  празници се проведе тържество с групите по проект „Твоят час“. Във фоайето на читалището за всички гости на тържеството учениците бяха подредили изложба от много красиви изделия и вкусни коледни ястия.

Участниците в програмата с вълнение рецитираха стихове , представиха много интересни сценки и танци, изпяха с голямо желание научените в групите народни песни.

Коледните празници наближават, тече трескава подготовка

Учениците от групата за извънкласни дейности “Сръчни ръчички” по проект “Твоят час” твори и създаде изключително красиви картички и сувевири за Коледния базар и изложба, украси витрината в училище и училищния коридор, актьорите от групата “Артистичен съм ” репетираха трескаво за Коледното тържество. Благодарим ви, деца!

 

Момичета от 7, 8 и 9 клас бяха участници в среща-дискусия на тема за сексуалната култура

На 12.12.2017 г. (вторник) Общинска администрация Струмяни съвместно с директора на СУ „Св. Пaисий Хилендарски” с. Микрево и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Струмяни организираха среща с ученици от 7, 8 и 9 клас от СУ „Св. П. Хилендарски” с. Микрево.
Темата на срещата бе свързана с подобряване на сексуалната култура и намаляване на ранната бременност при девойките. Г-жа Милка Данчова – представител на РЗИ-Благоевград представи презентация по темата, а г-жа Катя Кирилова – здравен медиатор на община Благоевград и областен координатор на здравните медиатори в област Благоевград проведе открита дискусия с учениците и отговори на техните въпроси.