Monthly Archives: December 2017

„Твоят час“ посрещна гостите с вкусотии и с голямо въодушевление!

На 19.12.2017 г.  в салона на НЧ  „Братя Миладинови“ по повод Коледните и Новогодишни  празници се проведе тържество с групите по проект „Твоят час“. Във фоайето на читалището за всички гости на тържеството учениците бяха подредили изложба от много красиви изделия и вкусни коледни ястия.

Участниците в програмата с вълнение рецитираха стихове , представиха много интересни сценки и танци, изпяха с голямо желание научените в групите народни песни.

Коледните празници наближават, тече трескава подготовка

Учениците от групата за извънкласни дейности “Сръчни ръчички” по проект “Твоят час” твори и създаде изключително красиви картички и сувевири за Коледния базар и изложба, украси витрината в училище и училищния коридор, актьорите от групата “Артистичен съм ” репетираха трескаво за Коледното тържество. Благодарим ви, деца!

 

Момичета от 7, 8 и 9 клас бяха участници в среща-дискусия на тема за сексуалната култура

На 12.12.2017 г. (вторник) Общинска администрация Струмяни съвместно с директора на СУ „Св. Пaисий Хилендарски” с. Микрево и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Струмяни организираха среща с ученици от 7, 8 и 9 клас от СУ „Св. П. Хилендарски” с. Микрево.
Темата на срещата бе свързана с подобряване на сексуалната култура и намаляване на ранната бременност при девойките. Г-жа Милка Данчова – представител на РЗИ-Благоевград представи презентация по темата, а г-жа Катя Кирилова – здравен медиатор на община Благоевград и областен координатор на здравните медиатори в област Благоевград проведе открита дискусия с учениците и отговори на техните въпроси.

УЧЕНИЦИ ОТ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” с. МИКРЕВО СТАНАХА „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” В НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

102 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2017/2018 година

102 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България. Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”.

Проектите, отговарящи на регламента са 102, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати – 31 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 44 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 27 проекта. Нашето училище участва с проект изготвен от госпожа Людмила Маникатова, който бе класиран за втората фаза. Работейки по проекта „На MAX бъди БЕЗ тютюнопушене и алкохол ТИ!” в продължение на месеци, учениците от седми клас ще разглеждат  пагубното въздействие на цигарите върху човешкия организъм, ще изграждат умения за непримиримост към тютюнопушенето и вътрешна убеденост, че не трябва да посягат към цигарите. Децата ще бъдат въвлечени в дейности, чрез които сами достигнат до изводи за предпочитане на модела на непушещия млад човек. Ще утвърждават здравето като приоритет и ще формират компетенции за здравословен начин на живот без тютюнев дим.