Да бъдем търпеливи в деня на Благовещение!

На 23.03.2018г. в СУ”Св. Паисий Хилендарски” рано сутринта всички ученици бяха посрещнати и закичени със знака на търпението, който учениците в заниманията по интереси бяха изработили специално за този ден.
На дъските в класните стаи бе написано посланието „ 25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО”.
В началото на всеки час в рамките на 3 минути учителите обясняваха на учениците в класовете необходимостта от разбирателство, търпение, умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия, защото училището е мястото, където се изграждат характери и формират личности.
На този ден всеки учител, ученик, директорът на училището, педагогическият съветник, медицинската сестра приканваха всички в училище за по-голямо търпение и разбиране към поведението, отношението, проблемите и желанията на другия.
Учениците от шести „а” клас в знак на подкрепа на инициативата посадиха в училищната градинка храсти и дръвчета, като категорично изразиха своята позиция, че търпението е важно за отношението не само към хората, но и към природата.

Страници: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>