Monthly Archives: April 2018

„Тютюнопушенето заплаха за здравето и развитието“

На 30.04.2018 г. се проведе интерактивно обучение за вредата от тютюнопушенето проведе експерт от РЗИ – гр.Благоевград, госпожа Милка Данчова. Съвместната инициатива на училището и здравната инспекция имаше за цел да обясни на учениците как тютюнопушенето се отразява върху здравето на хората. Госпожа Данчова проведе беседа на тема: „Тютюнопушенето заплаха за здравето и развитието“, онагледена с мултимедийна презентация. Активни и пасивни пушачи от педагогическия персонал  имаха възможност да им бъде измерено нивото на въглероден оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта с апарат  Smokerlyzer.

 

Ученици от Микрево на откритата сцена на Историческия музей в Благоевград!

Днес, 26.04.2018 г., учениците от училище СУ “Св. Паисий Хилендарски” взеха участие в информационния ден на откритата сцената на Историческия музей  гр. Благоевград организиран от Регионалното управление на образованието с две музикални изпълнения на  клуб „Музикални таланти“  по проект: „Междукултурни умения за лична ефективност, толерантност и иницативност“ на РУО-Благоевград към ЦОИДУЕМ “ и   групата “Фолклор на етносите” с танца “Обичам те, България” по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

Празник на буквите СУ “Св. Паисий Хилендарски”

На 24 април учениците от първи клас ни зарадваха с прекрасно тържество посветено на “Деня на буквите” и заявиха твърдо пред родители и гости “Ние вече сме грамотни!”. Тържеството бе наситено с много емоции и артистичност, музикални изпълнения и  изненади, а те пък бяха изненадани с торта и подаръци от ръководството на училището. Родителите пък  почерпиха  децата и им пожелаха да се учат все така усърдно и упорито и да следват мечтите си. 

 

„Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа”

Tова е мотото, под което преминава традиционната Седмица на гората през 2018 година. На територията на община Струмяни, под вещото ръководство на временно изпълняващ длъжността директор на ТП „ДГС” Струмяни – инженер Людмила Начева се организира засаждане на тополи покрай река Струма. С голям ентусиазъм се включиха ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски”, които собственоръчно засадиха фиданките от топола. В началото, госпожа Начева изнесе пред учениците увлекателна беседа за тази благородна инициатива. Служителят в ТП „ДГС” Струмяни – господин Йордан Велков беше подсигурил за всяко дете по едно дръвче, като пожела на малките залесители и за напред да полагат грижи за тях. На края за добра свършена работа госпожа Начева награди учениците с тениски и пликчета с лакомства.

В незабравимо преживяване се превърна днешната среща на учениците с природата.

“Фестивал на етносите” в залата на читалище „Братя Миладинови”

На 30.03.2018 г.  групите по интереси по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ и Проект „Междукултурни умения за лична ефективност, толерантност и инициативност”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства Договор № БС– 33.16-2-002/ 03.10.2017 г. КП 33.16-2017, проведоха „Фестивал на етносите”.
Фестивалът бе посветен на най-големия християнски празник Великден и Международния ден на ромите в седмицата преди двата празника и съвпадащи с честванията, свързани с празника на община Струмяни.
Залата на читалище „Братя Миладинови” в с. Микрево бе препълнена с ученици, родители и гости. Учениците показаха завидни музикални, танцови и артистични умения с новите костюми, закупени по проект „Твоят час”. Получи се един прекрасен празник изпълнен с много настроение и творчество.
В малката зала на читалището пък бе подредена изложба от изделия, изработени от групата по интереси „Сръчни ръчички” и ученици в училището. Същата ще бъде изложена и на 7-ми април, когато община Струмяни ще чества своя празник.