Ученици от СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево се включиха в проявата на РУО на МОН гр. Благоевград по проект „ Твоят час”

Групата по интереси „Фолклор на етносите с ръководител г-жа Анита Митрева и групата за преодоляване на обучителни затруднения на учениците по български език и литература „Да бъдем грамотни” с ръководител Милена Дамянова взеха участие в публичната изява , организирана от РУО на МОН гр. Благоевград по проект „ Твоят час” с участието на училищата от региона.

Групата „Фолклор на етносите” се представи с два танца „ Бяло и червено”, „Руски романс” и две народни песни под съпровода на г-н Кирил Гегов, а групата „Да бъдем грамотни” с танца „Бабушки”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>