Monthly Archives: November 2018

Официална визита в Катания по проект № 2017-1-PL01-KA219-038748_3 на тема „Да бъдем заедно чрез митове и легенди” по програма „Еразъм +”.

В периода от 04.11.2018 г. до 08.11.2018 г. пет училища участващи в проект № 2017-1-PL01-KA219-038748_3 на тема „Да бъдем заедно чрез митове и легенди” по програма„Еразъм +”. Най-напред на 05.11.2018 г. посетихме училището San Giovanni Bosco гр. Катания – Италия и бяхме официално посрещнати и приветствани от екипа на проекта и учениците с прекрасно шоу. След това ни представиха   училището, като направихме обиколка на училището , организирана от учителите домакини, а след това координаторите, директорите и учителите проведоха среща с представители на училищната общност.
Участвахме в официална конференция в училището по дейностите от проекта и съвместната работа на директорите и координаторите.

Планирахме съвместно партньорските дейности, представяхме и обсъждахме резултатите от дейностите по проекта и съгласувахме на дейностите и стъпките относно предстоящата работа по проекта.

Всички партньори се срещнахме с представители на училищната общност в „Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco”. Като делегати посетихме часовете и усетихме европейското културно разнообразие. На учителите беше дадена възможност да обогатят техните практически и теоретични познания относно различни методи на преподаване и планиране на дейности в учебните часове.

По време на посещението в Катания координаторите се изказаха за положителното влияние на дейностите по проекта върху ученици, учители и заинтересовани страни. Запознаха ни с подготовката и планирането на следващата среща за обучение, учене и преподаване /мобилност с обмен на ученици/ в Португалия.

Бяхме поканени и посрещнати от специалиста по образование в община Катания. Срещнахме се с представители на отдел „Образование” и администрацията в общината.

Имахме и възможност да видим от близо вулкана Етна на учебно посещение с цел цялостна програма на посещения с водач /екскурзовод/, като място със специален интерес, свързано с темата на проекта – митът за огъня и за Тифео. Училището-домакин ни показа места с културна стойност, които посетихме, като за водачи се включиха експерти по културното наследство, които представиха на координаторите и друга гледна точка, свързана с културата и историята на Италия и Сицилия.

„95 – години Средно училище „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево – наследник и продължител на традиции”

На 1-ви ноември се състоя празничен концерт, по случай 95 години училище в  с. Микрево и празника на народните будители, на който присъстваха – зам. кмета на общината г-жа Петя Тасева, г-жа Златка Яневска – председател на общински съвет Струмяни, г-н Ивайло Златанов – началник на РУО гр. Благоевград, директори на училища от област Благоевград, бивши директори и учители.

Училището е с дълга история, с истински традиции и огнище на просвещение и родолюбие, дало на хиляди свои възпитаници стремеж към знанието, опора и вяра в собствените сили. 95 години училището е място, което кипи от детски глъч и учителски ентусиазъм.

  95 години – знание, възпитание и духовност.

В своето приветствие пред гости и родители г-жа Велкова сподели, че тя и нейните колеги усещат училището като светилник и институция в трите вида историческо време- минало, настояще и бъдеще, защото всяко едно поколение остава в темелите и въздуха на училището по нещо от себе си.

   В ден като този съвременните будители с гордост споделят, че голямата вселена училище Паисий Хилендарски с. Микрево продължава да изпълнява с неотслабващ възрожденски дух и будителско дръзновение основната си задача-носейки високо и гордо факела на българското образователно дело.

 На празника бяха наградени отличили се през годините учители и млади учители- новатори в училището .

За  будител на годината, за достойния й труд на дългогодишен учител и истински будител, бе наградена с грамота и предметна награда г-жа София Пенева –старши учител в начален етап.

За неимоверния труд, изключителен ентусиазъм в работата  си и постигнати добри резултати  с учениците ръководството на училището награди с грамота и предметна награда г-жа Людмила Маникатова-  ст. учител в ГЦОУД.