Monthly Archives: December 2018

На Коледен концерт в Микрево!

Ученици от СУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево с огромно желание взеха участие в Коледен концерт организиран от община Струмяни на 20.12.2018г. в залата на НЧ „ Братя Миладинови” с.Микрево. За поредна година учениците показаха талант и очароваха с неповторимите си изпълнения публиката, и доказаха, че Коледа е празник на семейството, на обичта между стари, млади и деца.

Празниците не пречат на дейностите по проект “Да бъдем заедно чрез митове и легенди”-”Let’s MYTH together!” А знаете ли какво е феруглица?

На 19.12.2018 г. в СУ „Св.Паисий Хилендарски“ във връзка с дейност по проект  “Да бъдем заедно чрез митове и легенди” по програма  „Еразъм+“ пред ученици две жени от с. Микрево – Аника Терзийска и Люба Костадинова и заедно с участващи в проекта учители и ученици представиха характерен за Мелешевията обичай „Засевка“. Те изпълниха автентични песни характерни за обичая, учениците с преподавателите пък показаха другата част – изработването на феруглица и люлеенето на свекървата.
Този обичай ще се представи при посещението в следващата държава Португалия през месец март.

Много радост за децата от Подготвителната група в училището

На 18.12.2018 г. Елеонора Сливкова – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ , гр.Сандански в партньорство със „Сдружение за промяна“ зарадваха децата от Подготвителната група в училището с подаръци по повод предстоящите Коледни празници. Всички ученици от училището получиха паста за зъби. В знак на благодарност дечицата под ръководството на г-жа Весела Тасева поздравиха гостите, ръководството на училището и техните родители с кратка програма.

В навечерието на Коледа

Учениците от  4 „ в“ при СУ „Св.Паисий Хилендарски“ по случай  Коледните и Новогодишните празници с класен ръководител  г-жа Снежана Ташева поздравиха с песни и танци ръководството на училището и техните родители.

Обучение на педагогическите специалисти от училището

На 08.12.2018г. /събота/ в СУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево се проведе обучение на педагогическите специалисти от училището по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „ Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. , Дейност 1. Темата избрана от педагогическите специалисти за обучението „ Интерактивни методи и похвати в учебния процес в училище” с лектор доц. д-р Соня Георгиева от Русенски университет „ Ангел Кънчев” гр.Русе удовлетвори тяхното очакване.