Обявление за доставка на продукти по схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко”

На основание чл. 4, ал. 5, т. 6 и чл. 13б, чл. 13в и чл. 13г  от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения СУ “Св. Паисий Хилендарски” открива процедура за определене/избор/на заявител по  схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко”.

Download (PDF, 379KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>