Monthly Archives: June 2019

График за допълнително обучение по БЕЛ, математика и ИТ на групи с ученици за периода юни-септември 2019 г.

График за допълнително обучение по БЕЛ, математика и ИТ на групи с ученици за периода юни-септември 2019 г.

Download (PDF, 343KB)