Monthly Archives: December 2019

Национална седмица на четенето

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В ПЕРИОДА ОТ 09.12.2019Г. ДО 13.12.2019 Г.

СЕ ПРОВЕДЕ В СУ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” МИКРЕВО

Ден от седмицата

Мероприятие

Участници

Понеделник 9.12.2019г.

Четене на приказка от член на семейството в детската градина – родител, баба, дядо, сестра, брат

Подготвителна група и гости

Понеделник- 9.12.2019г.

Драматизация на приказката „Дядо вади ряпа”

Учениците от първи клас в ПГ

Вторник10.12.2019г.

1.Четене на приказки от по-големите ученици на учениците с увреждания в ЦСРИ Струмяни

Ученици от седми клас

Вторник-10.12.2019г.

2.Посещение на библиотеката в селото

Ученици от начален етап

Сряда 11.12.2019г.

1.Състезание за най-добър четец, разказвач и правопис с учениците от начален етап

Ученици от начален етап в групите на ЦДО

Сряда 11.12.2019г.

2.Батковци и каки на гости в детската градина ще прочетат любими приказки и ще подарят книжкина децата

Ученици от шести клас

Четвъртък 12.12.2019г.

1.Гост пенсиониран библиотекар и пенсиониран учител по БЕЛ да прочетат на по-малките ученици приказки и стихотворения

Цеца Игнатова в групите за ЦДО

Четвъртък 12.12.2019г.

1.Провеждане на карнавал с маски на любими приказни герои от приказки

Всички класове от начален етап

Петък

13.12.2019г.

Представяне на любима книга и изложба от творби на ученици и красиви тетрадки, както и награждаване на участниците в седмицата на четенето

Между класовете в начален етап

Работна среща по проект № 2019-1-IT02-KA229-062153 „Ние се забавляваме” се проведе в Рагуза, Италия

В периода от 17.11.2019 до 23.11. 2019 екип от СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Микрево посети училище “Francesco Crispi”, град Рагуза, Италия за участие в работна среща по проект № 2019-1-IT02-KA229-062153 „Ние се забавляваме”. В екипа от България участваха заместник директорът, координаторът на проектаи педагогическият съветник и член на екипа.

Официалното откриване на срещата се проведе в залата в училището“Francesco Crispi”, където бяхме приветствани от координатора и от директора на училището.

Програмата продължи с представяне на учителите от училищата-партньори, а координаторите от всички училища от Италия, България, Турция, Полша, Румъния показаха презентации за училището, образователната система и населеното място.

По-късно делегацията бе посрещната от кмета на град Рагуза в общината, а на следващият ден и от областния управител на Рагуза.

През следващите дни бяха проведени работни срещи по проекта и посетени различни архитектурни обекти част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Ученици от екипа показаха на делегацията как се забавляват в час по география, а ученици от началното училище занимателни игри в почивките между часовете.

На срещитебяха представени дигиталните платформи, които ще се ползват в работата по проекта – „Kahoot”, вариант на уебсайт и блог на проекта, разпределени бяха задачите и отговорностите на всички участници в проекта, обсъдиха се идеи и правила за управлението на проекта.

По време на цялата среща партньорите по проекта успяха да споделят своя опит, да подобрят английския си език, да си сътрудничат и да опознаят културата на друга държава.