Национална седмица на четенето

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В ПЕРИОДА ОТ 09.12.2019Г. ДО 13.12.2019 Г.

СЕ ПРОВЕДЕ В СУ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” МИКРЕВО

Ден от седмицата

Мероприятие

Участници

Понеделник 9.12.2019г.

Четене на приказка от член на семейството в детската градина – родител, баба, дядо, сестра, брат

Подготвителна група и гости

Понеделник- 9.12.2019г.

Драматизация на приказката „Дядо вади ряпа”

Учениците от първи клас в ПГ

Вторник10.12.2019г.

1.Четене на приказки от по-големите ученици на учениците с увреждания в ЦСРИ Струмяни

Ученици от седми клас

Вторник-10.12.2019г.

2.Посещение на библиотеката в селото

Ученици от начален етап

Сряда 11.12.2019г.

1.Състезание за най-добър четец, разказвач и правопис с учениците от начален етап

Ученици от начален етап в групите на ЦДО

Сряда 11.12.2019г.

2.Батковци и каки на гости в детската градина ще прочетат любими приказки и ще подарят книжкина децата

Ученици от шести клас

Четвъртък 12.12.2019г.

1.Гост пенсиониран библиотекар и пенсиониран учител по БЕЛ да прочетат на по-малките ученици приказки и стихотворения

Цеца Игнатова в групите за ЦДО

Четвъртък 12.12.2019г.

1.Провеждане на карнавал с маски на любими приказни герои от приказки

Всички класове от начален етап

Петък

13.12.2019г.

Представяне на любима книга и изложба от творби на ученици и красиви тетрадки, както и награждаване на участниците в седмицата на четенето

Между класовете в начален етап

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>