Наближава крайният срок за подаване на заявления за явяване на изпит по желание в X клас

В срок до 10 април 2020 година се подават заявления за явяване на изпит, по желание,  по чужд език в  X клас, и за оценяване на дигитални компетентности в X клас.

Поради ситуацията в страната и обявеното извънредно положение заявлениеята се приемат по електронната поща, при спазване на определен ред.

1. Заявлението/Заявленията следва да бъде/бъдат свалено/и и разпечатано/и от ученика.
2. Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника , СКАНИРАНО И ИЗПРАТЕНО на електронната поща на училището: sou_mikrevo@abv.bg

Когато изпращате вашите заявления до sou_mikrevo@abv.bg в полето „Тема“ напишете Вашето Име, фамилия, клас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>