Daily Archives: 06/04/2020

Наближава крайният срок за подаване на заявления за явяване на изпит по желание в X клас

В срок до 10 април 2020 година се подават заявления за явяване на изпит, по желание,  по чужд език в  X клас, и за оценяване на дигитални компетентности в X клас.

Поради ситуацията в страната и обявеното извънредно положение заявлениеята се приемат по електронната поща, при спазване на определен ред.

1. Заявлението/Заявленията следва да бъде/бъдат свалено/и и разпечатано/и от ученика.
2. Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника , СКАНИРАНО И ИЗПРАТЕНО на електронната поща на училището: sou_mikrevo@abv.bg

Когато изпращате вашите заявления до sou_mikrevo@abv.bg в полето „Тема“ напишете Вашето Име, фамилия, клас.