За родителите на ученици, които са записани в VIII клас за учебната 2020/2021 година в СУ „Св.Паисий Хилендарски“, с.Микрево

Уважаеми родители,

Информираме ви, че във връзка с Постановление № 155 на МС от 21 юли 2020 година за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 година, може да кандидатствате за получаване на помощ в размер на 250 лева, до 15 октомври 2020 година.

Удостоверение от училището може да се получи всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>