Monthly Archives: October 2020

Информация за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г.

Download (PDF, 285KB)

Анализ за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г.

Download (PDF, 214KB)

Заповеди мерки

Download (PDF, 1.37MB)

Заповед Министъра на образованието 001

“Забавно учене” в СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, С. МИКРЕВО

ERAZYMBG_1nie ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ  В СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, С. МИКРЕВО   Екипът за управление на проект ”Ние се забавляваме”, № 2019-1-IT02-KA229-062153_4 , по програма „Еразъм +” организира с учениците участници в проекта следните дейности за забавно учене в периода от 22.10.2020г. до 28.10.2020:   22.10.2020г. – Дейност за спорта, туризма и свободното време – „Опознай родния край“ – посещение на арт-център Илинденци и Глинените къщички;  23.10.2020 г. – Дейност за опазване на природата и активно общуване на английски език – „Моето любимо занимание“. Ще разкажете за вашето любимо занимание на английски език и ще се включите в засаждане на цветя в двора на училището;  27.10.2020г. – Спортна дейност – „Традиционни игри“ в двора на училището;  28.10.2020г. – Дейност за здравословен начин на живот – „Ние готвим здравословно“ в столовата на училището.

Вижте и блоговете на проекта:

https://befunnybg.blogspot.com/

https://wehavefuntogether.blogspot.com/


Проект № 2019-1-IT02-KA229-062153_4 е финансиран по програма „Еразъм +“ и публикацията отразява само личните виждания на авторите и участниците. Европейската Комисия и Програма „Еразъм +“ не носят отговорност за съдържанието на публикацията, както и за използването на съдържащата се в нея информация.

 

Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България – правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др.

Download (PDF, 817KB)

Проект „Подкрепа за успех“ BG05M2OP001-2.011-0001 в СУ „Св.Паисий Хилендарски”с.Микрево през учебната 2020/2021 година

podkrepa

Download (PDF, 597KB)

Download (PDF, 914KB)