Monthly Archives: November 2020

Заповеди и графици за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020 г. включително

Заповед на директора на СУ “Св. Паисий Хилендарски” за работа от разстояние в електронна среда

Заповед за график в  СУ “Св. Паисий Хилендарски” за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда(ОРЕС)

Графици за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за учениците от СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с.Микрево за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Графици за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за учениците на занималня при СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с.Микрево за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Заповед за утвърждаване на график провеждане на спортни дейности в ОРЕС

График за провеждане на учебен час за спортни дейности в обучение от разстояние в електронна среда за учениците при СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с.Микрево за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. 

Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (за периода 27.11.-21.12.2020 г.)

Заповед № РД09-3457/ 26.11.2020 г.  на Министър на образованието и науката

Заповед  № РД09-3464/27.11.2020 г.  на Министър на образованието и науката

Заповед за преминаване към ОРЕС за 3 паралелки от СУ “Св. Паисий Хилендарски” и графици за електронно обучение

Заповед за работа в Обучение от Разстояни в Елелектронна Среда (ОРЕС)  за IV “б”, VII “а” и  XI клас.

Download (PDF, 127KB)

 

Заповед за утвърждаване на графиците за обучение в електронна среда:

Download (PDF, 128KB)

Графици:

График за 4б:

Download (PDF, 313KB)

График за 7а:

Download (PDF, 161KB)

График за 11 клас:

Download (PDF, 162KB)

Заповед за преустановяване на присъствени учебни занятия в IV б клас до 15.11.2020 г.

Download (PDF, 113KB)

Заповед на Директора на СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево за въвеждане на временни противоепидемични мерки

Download (PDF, 139KB)