Заповеди и графици за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020 г. включително

Заповед на директора на СУ “Св. Паисий Хилендарски” за работа от разстояние в електронна среда

Заповед за график в  СУ “Св. Паисий Хилендарски” за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда(ОРЕС)

Графици за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за учениците от СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с.Микрево за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Графици за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за учениците на занималня при СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с.Микрево за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Заповед за утвърждаване на график провеждане на спортни дейности в ОРЕС

График за провеждане на учебен час за спортни дейности в обучение от разстояние в електронна среда за учениците при СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с.Микрево за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. 

Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (за периода 27.11.-21.12.2020 г.)

Заповед № РД09-3457/ 26.11.2020 г.  на Министър на образованието и науката

Заповед  № РД09-3464/27.11.2020 г.  на Министър на образованието и науката

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>