Monthly Archives: March 2021

Нови графици в сила от 01.04.2021

Download (PDF, 165KB)

Download (PDF, 147KB)

25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО

В отбелязването на Деня на търпението в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево се включиха ученици и учители, като в начален етап при провеждането на ОРЕС, в началото на първи учебен час, учителите поговориха за търпението, като проява на сила и отбелязаха необходимостта от разбирателство, съпричастност, умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия, като значим фактор за формирането на добродетели и ценности, които способстват за успешното израстване на всеки един, като личност и призоваха към взаимопомощ и толерантност, които са в основата на коректни и позитивни взаимоотношения.

Учениците от 1 „б“ клас се включиха в инициативата чрез свои рисунки по повод 25 март-Ден на търпението, както и в онлайн среща под надслов „Да подходим с усмивка“, където грейнаха на екран усмихнатите личица на първолаците.

Учениците от 3 „а“ клас също отбелязаха Деня на търпението, като написаха и отправиха свои послания, потърсиха интересни цитати и поговорки, а на 19 март /преди да преминат в ОРЕС/, те изработиха на табло своето дърво на търпението, като го окичиха с цветя и усмихнати емотикони с призиви за добро отношение, взаимопомощ и толерантност. С педагогическия съветник дискутираха по темата и разискваха, как разбират думичката „търпение“, какъв е скрития й смисъл и в какви действия се изразява, как и за какво помага търпеливостта и защо е важно да я проявяваме. Всеки от учениците подготви и изряза традиционния символ на училището за 25 март.

В часовете „ Занимания по интереси“ някои ученици засадиха своето цвете на търпението в домашни условия, като израз на добро отношение, проява на любов, отговорност и грижа.

Нови графици във връзка с противоепидемичните мерки за периода 22.03.3021-31.03.2021

Download (PDF, 133KB)

Заповед за обучение в ОРЕС от  19.03.2021 г.(виж тук)

Заповед график  за обучение  в ОРЕС от 22.03.2021 г.(виж тук)

График   първа смяна в сила от 22.03.2021

Download (PDF, 148KB)

График   втора смяна в сила от 22.03.2021

Заповед ОРЕС и график от 11.03.2021 г.

Заповед за обучение в ОРЕС от 11.03.2021

Download (PDF, 129KB)

График   в сила от 11.03.2021

Download (PDF, 160KB)

График спортни дейности

Download (PDF, 139KB)

Заповед ОРЕС и график от 04.03.2021 г.

Заповед за обучение в ОРЕС от 01.03.2021

Download (PDF, 132KB)

График за втори учебен срок в сила от 03.04.2021

Download (PDF, 159KB)