Заповеди и графици за присъствено обучение и обучение от разстояние за периода от 12.11.2021 до 18.11.2021 включително

Заповед организация за провеждане на изследване 2 пъти седмично

 Заповед РД-06.-206/11.11.2021 г. за утвърждаване на графици за обучение за периода 12.11-18.11.2021 г. 

ГРАФИК за провеждане на  учебни часове  в периода 12.11-18.11.2021 г. включително

ГРАФИК за провеждане  на учебен час спортни дейности

График за провеждане на обучение на групи ЦДО

Графици за провеждане на обучение на 15.11.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>