Заповед и графици за обучение от разстояние в електронна среда в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево и групите за ЦДО, считано от 05.11.2021 г. до 11.11.2021 г. включително.

ЗАПОВЕД № РД-06- 175/05.11.2021 г. на Директора на СУ “СВ. Паисий Хилендарски ” за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за срок от една седмица за времето от 05.11.2021 г. до 11.11.2021 г. включително

ЗАПОВЕД № РД-06 – 176/05.11.2021 г. на Директора на СУ “СВ. Паисий Хилендарски ” ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГРАФИЦИ

ГРАФИК за провеждане на  учебни часове в електронна среда в периода 05.11-11.11.2021 г. включително

Download (PDF, 657KB)

ГРАФИК за провеждане  на учебен час спортни дейности  в електронна среда

Download (PDF, 624KB)

График за провеждане на факултативна подготовка в електронна среда

Download (PDF, 422KB)

ГРАФИК за работа в ОРЕС на учениците от групи ЦДО

Download (PDF, 867KB)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>