Monthly Archives: December 2021

Весела Коледа!

Празнични  поздрави за всички в навечерието Рождество Христово от екипът за управление на проект ”Ние се забавляваме”, № 2019-1-IT02-KA229-062153_4 , по програма „Еразъм +”, който  организира с учениците дейности за ръчно изработване на коледни картички, играчки за елхата, сурвачки и коледни сувенири в „Работилничката на Дядо Коледа“.

 

ЗАПОВЕД за определяне на Коледна ваканция за учениците от І – до ХІІ клас за периода от 24.12.2021 г. – до 03.01.2022 г. включително

Download (PDF, 451KB)

ПОКАНА за избор на психолог за реализиране на дейност по мотивиране и задържане на лицата от целевите групи за реинтегриране в образователната система по проект BG05M2OP001-3.020-0005, “Ограмотяване на възрастни в Община Струмяни”

Download (PDF, 638KB)

Покана за избор на начални учители за реализиране на дейност по организиране и провеждане на курсове за ограмотяване BG05M2OP001-3.020-0005 „Ограмотяване на възрастни в Община Струмяни“

Download (PDF, 1.23MB)

Идентифициране на лица от целевите групи за реинтегриране в образователната система по проект BG05M2OP001-3.020-0005 „Ограмотяване на възрастни в Община Струмяни“

Download (PDF, 1.15MB)