Заповед за присъствено обучение

ЗАПОВЕД № РД-06 – 272 /02.12.2021 г. за провеждане на присъствени учебни часове за учениците от I „а“, I „б“, IIа, II „б“, III „а“, III „б“, IV „а“ , IV „б“,Vа, Vб,  VI а, VIб, VII а, VIIб, VIII, IX, X,XI   и XII клас при СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Микрево.

Download (PDF, 463KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>