Daily Archives: 04/02/2022

Заповед за преминаване на ротационно обучение от разстояние в електронна среда за учениците от V до XII клас в периода 07.02-11.02.2022 г. и график

Заповед №РД-06- 445/04.02.2022 г. за преминаване в Обучение от разстояние в електронна среда, считано от 07.02.2022г. до 11.02.2022г. включително

Download (PDF, 114KB)

Заповед №РД-06- 446/04.02.2022 г. за утвърждаване на график за ротационно обучение от разстояние в електронна среда

Download (PDF, 602KB)

Графици за присъствено обучение и обучение в елекронна среда за периода 07.02-11.02.2022 г. 

Download (PDF, 1.3MB)