Публични изяви по проект “Подкрепа за успех”

Ученици от групите за допълнителна работа по български език и литература в СУ „Св.Паисий Хилендарски“ с. Микрево по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, взеха участие в регионалната среща в гр. Благоевград на 03.06.2022 г. организирана от РУ Благоевград , като поздравиха участниците в срещата с кратка литературно музикална програма. Г-жа Велкова -директор на училището презентира дейностите на групите и дейността на образователния медиатор през учебната 2021/2022 г.

А на 28.06.2022 г. нашите ученици взеха участие в организираната междуучилищна изява в Основно училище „Св.св.Кирил и Методи“ с. Кавракирово, общ. Петрич, със свои изпълнения, които представиха пред останалите училища участници.

Страници: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>