Две свободни места след трети етап за учебната 2022/2023 г.

 

Заповед във връзка с организация на дейностите в училищното образование и спазване изискванията по чл.70 ал. 1 за допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици и съгласно Заповед №РД-09-1808/31.08.2021г. за графика на дейностите по приемане на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023г. на Министъра на образованието и науката след трети етап вижте тук:

Download (PDF, 212KB)

Страници: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>