Daily Archives: 04/08/2022

Две свободни места след трети етап за учебната 2022/2023 г.

Държавен план прием за учебната 2022/2023 г. за VIII клас

След трети етап на класиране на държавен план-прием в VIII клас, с профил „Предприемачески“ за учебна 2022/2023 година в  СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Микрево има  две свободни места.

Заявления за участие в четвърти етап на класиране за попълване на незаетите места ще се приемат в канцеларията на заместник директора на училището всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Свидетелство за завършено основно образование;