Monthly Archives: September 2022

Докумнети, свързани с учебния процес през новата учебна година

Организация на учебния ден

Download (PDF, 3.71MB)

 

Обявеното работно място за помощник на учителя е закрито

Download (PDF, 692KB)

Обява за свободно работно място за помощник на учителя по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Download (PDF, 1.15MB)

Обява за външен лектор за 208 часа в СУ “Св. Паисий Хилендарски”

Download (PDF, 550KB)

Свободно място за учител по математика 1/2 щат в СУ “Св. Паисий Хилендарски”, с. Микрево

В РУО Благоевград е обявено е совбодно работно място за 1/2 щат  учител по математика по чл.68, ал. 1, т.1 от КТ.