Беседа на тема: Ранните бракове

На 09.01.2023г.  в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево в час на класа в 7 „б“ клас се проведе презентация на тема „Ранните бракове“, като инициативата бе по идея на Ученическия парламент към училището, а ученичките Наталия Ангелова и Ани Павлова / преминали обучение от център АМАЛИПЕ/ представиха пред своите съученици проблемите свързани с така наречените „ранни бракове“, рисковете, последиците и пропуснатите възможности за по-добро бъдеще и личностно развитие при отпадане от училище.

Те дадоха възможност на своите съученици да участват активно в темата, да изразят своето мнение, да се аргументират, да проявят критично мислене, да анализират представен казус и рисковото поведение. Посочиха и опорни точки за справяне с проблема, както и къде да се потърси помощ и съдействие за разрешаване на подобни случаи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>