Daily Archives: 15/03/2023

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, общ. Струмяни,

обл. Благоевград, e-mail: sou_mikrevo@abv.bg

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ

от СУ „Паисий Хилендарски“ с. Микрево

1. Тема на обучението: „Методика на обучението по Безопасност на движението“
2. Място на провеждането: Учителската стая на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с.Микрево , община Струмяни
3. Период на провеждането: от 18.03. – 19.03.2023 г.
4. Начало и час на провеждане :

      4.1.Присъствено на 18.03.2023г. от 8:30ч. до 14:30ч. /8 уч. часа/.

      4.2. Самостоятелна работа – 19.03.2023г. – /8 уч.часа/.

5.Наименование на обучителната организации – ДИУУ Софийски университет„Св.Климент Охридски“ гр. София

6. Брой участници – 15 педагогически специалисти

 

График на обучението:

Download (PDF, 85KB)