Daily Archives: 04/09/2023

1 /едно/ незаето място в VIII клас, специалност „Парково строителство и озеленяване“

СУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, общ. Струмяни, обл. Благоевград

ул. „Поп Иван” № 1, е- mail: info-108100 @edu.mon.bg

 

ИНФОРМАЦИЯ

В СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево има 1 /едно/ незаето място в VIII клас, специалност „Парково строителство и озеленяване“, професия „Озеленител“ за учебната 2023/2024 година.

Срокът за приемане и записване на учениците в VIII клас, специалност „Парково строителство и озеленяване“, професия „Озеленител“ за учебната 2023/2024 година след четвърто класиране е от 17.08.2023 г. до 10.09.2023 г. включително.

Приемане на заявление и оригиналните документи на учениците за прием се осъществява в сградата на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево.