Всеки човек се ражда с някакъв талант, но за да успее с него, първо трябва да го открие. Да работи всекидневно и упорито, за да го развие.
Да нашите таланти ги откриваме ние учителите. Ние сме тези, които заедно с родителите работим системно и упорито, за да ги развием.
Големият руски композитор Чайковски е казал, че талантът изисква голямо трудолюбие.
Ето част от нашите таланти, а останалите ще видим на юбилей ни концерт на 24.11.2023 г.
Благодаря ви ученици! Бяхте великолепни!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>