Архив по категории: Бюджет

Информация и анализ на изпълнението на бюджета към 30.06.2019 г.

Download (PDF, 491KB)

Информация и анализ на изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г.

Download (PDF, 2.47MB)

Изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г.

СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, общ. Струмяни, на основание Заповед №РД-06-1890/22.11.2013 г. на Началника на РИО на МОН гр. Благоевград и във връзка с Постановление №8/16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, публикува отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г. Информация за бюджета можете да видите тук:

Download (PDF, 638KB)

СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, общ. Струмяни, на основание Заповед №РД-06-1890/22.11.2013 г. на Началника на РИО на МОН гр. Благоевград и във връзка с Постановление №8/16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, публикува отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2017 г. Информация за бюджета можете да видите тук:

Download (PDF, 1.2MB)

СОУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, общ. Струмяни, на основание Заповед №РД-06-1890/22.11.2013 г. на Началника на РИО на МОН гр. Благоевград и във връзка с Постановление №8/16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, публикува отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г. Информация за бюджета можете да видите тук:

Download (PDF, 715KB)

Анализ на изпълнението  вижте тук:

Download (PDF, 217KB)

А план за Бюджет 2017 вижте тук: 

Download (PDF, 614KB)