Архив по категории: Бюджет

Изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

СОУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, общ. Струмяни, на основание Заповед №РД-06-1890/22.11.2013 г. на Началника на РИО на МОН гр. Благоевград и във връзка с Постановление №8/16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, публикува отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2016 г. Информация за бюджета можете да видите тук 

Download (PDF, 667KB)


Download (PDF, 395KB)

Изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.

СОУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, общ. Струмяни, на основание Заповед №РД-06-1890/22.11.2013 г. на Началника на РИО на МОН гр. Благоевград и във връзка с Постановление №8/16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, публикува отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2016 г. Информация за бюджета можете да видите тук :

Download (PDF, 358KB)

Download (PDF, 645KB)

Изпълнение на бюджета на СОУ “Св. Паисий Хилендарски” към 31.12.2015 г.

СОУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево , общ. Струмяни, на основание Заповед №РД-06-1890/22.11.2013г. на Началника на РИО на МОН гр. Благоевград и във връзка с Постановление №8/16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, публикува отчет за изпълнението на бюджета за 2015 година. Информация за бюджета можете да видите тук 

Download (PDF, 110KB)

Download (PDF, 70KB)

Изпълнение на бюджета на СОУ “Св. Паисий Хилендарски” към 30.09.2015 г.

СОУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево , общ. Струмяни, на основание Заповед №РД-06-1890/22.11.2013г. на Началника на РИО на МОН гр. Благоевград и във връзка с Постановление №8/16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, публикува отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечието на 2015 година. Информация за бюджета можете да видите ТУК

Изпълнение на бюджета на СОУ “Св. Паисий Хилендарски” към 30.06.2015 г.

СОУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево , общ. Струмяни, на основание Заповед №РД-06-1890/22.11.2013г. на Началника на РИО на МОН гр. Благоевград и във връзка с Постановление №8/16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, публикува отчет за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2015 година. Информация за бюджета можете да видите ТУК