Архив по категории: Новини

Заповед за определяне на неучебните дни, начало и край на учебната 2021-2022 година

Download (PDF, 180KB)

Заповед за организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2021 – 2022 година

Download (PDF, 236KB)

Организация за откриване на учебната 2021/2022 година

1. На 15.09.2021 г. от 9:00 часа в двора на училището присъстват учениците от I клас, V клас и VIII клас.

2. На 15.09.2021 г. от 10 :30 часа в двора на училището присъстват учениците от II клас, III клас, IV клас, VI клас, VIIклас, IХ клас, Х клас, ХI клас и ХII клас с обособени места и места за родители.

Важно!!!

3. Учениците от I клас влизат в училище през главния вход -изход, а учениците от V клас и VIII клас през аварийния вход-изход.

Всички ученици от I клас, V клас и VIII клас излизат от сградата на училището през аварийния вход-изход.

4. Учениците от II клас, III клас, IV клас влизат в / излизат от / училището през главния вход -изход, а учениците от VI клас, VIIклас, IХ клас, Х клас, ХIклас и ХIIклас през аварийния вход-изход.

Дежурни учители: учители в групи ЦДО: 3-2а, 6-3б и 7-4а, старши учител по математика и старши учител по български език и литература.

Пътуване график училищен автобус:

За учениците от I клас, V клас и VIII клас

I курс от 08:00 ч. Микрево-Илинденци, 08:20 ч. Илинденци, 08:30 ч. Струмяни, 08:45 ч. Драката

 

Участие на СУ „Св.Паисий Хилендарски“, с.Микрево в Национална програма „Иновации в действие“ , Модул „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“

Download (PDF, 7.57MB)

Информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г.

Download (PDF, 254KB)

Анализ за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г.

Download (PDF, 126KB)