Архив по категории: Новини

За родителите на ученици, които са записани в VIII клас за учебната 2020/2021 година в СУ „Св.Паисий Хилендарски“, с.Микрево

Уважаеми родители,

Информираме ви, че във връзка с Постановление № 155 на МС от 21 юли 2020 година за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 година, може да кандидатствате за получаване на помощ в размер на 250 лева, до 15 октомври 2020 година.

Удостоверение от училището може да се получи всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Свободни места след трето класиране в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Микрево на държавен план-прием в VIII клас за учебна 2020/2021 година S

След трети етап на класиране на държавен план-прием в VIII клас, специалност „Горско стопанство“, професия „Лесовъд“ за учебна 2020/2021 година в  СУ „Св.Паисий Хилендарски“, с. Микрево са обявени седем свободни места.

Заявления за участие в четвърти етап на класиране за попълване на незаетите места ще се приемат в дирекцията на училището всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Свидетелство за завършено основно образование;
3. Медицинско свидетелство.

Анализ и информация изпълнение на бюджета на училището към 30.06.2020 г.

Анализ и информация изпълнение на бюджета на училището към 30.06.2020 г.

Download (PDF, 527KB)

24 май – Денят на славянската писменост и култура!

Денят на славянската писменост и култура тази година отбелязваме по различен начин заради наложените ограничения.

Нашите отлични ученици от 2.а клас Ви поздравяват с настъпващия празник и Ви желаят нови хоризонти за професионални и творчески успехи! На вас ученици и г-жа Янева , благодаря за усилията и желанието да отбележим най-скъпия ни за всички празник ! Учете се и успявате!2-klas

 

Учениците от 3.б клас подготвиха за нас истинска прослава на сътвореното от Светите братя Кирил и Методий, като се включиха първи в онлайн обучението и не пропуснаха да ни припомнят, че трябва да сме горди, че сме българи! Поздравления за децата, родителите и на активната и неуморима г-жа Снежана Ташева! Честит празник!3-klas

 

Информация за дейности за подаване на документи за записване на ученици в първи клас

Download (PDF, 165KB)