Архив по категории: Новини

„Какво научих за вредата от тютюнопушенето?”

На 08.05.2918 година проведохме открит урок  на тема: „Какво научих за вредата от тютюнопушенето?”.  Учениците премериха знания, отговаряйки на тематични въпроси. В оспорвана надпревара показаха знания и споделиха интересни исторически факти, свързани с тютюна и вредите от пушенето. Учениците  споделиха своите синтезирани послания, до които достигнахме сами, работейки по проекта, написани като флайери:  „Не на цигарите!  Цигарите убиват! Цигарите са зло!  Не пушете!  Изберете живота!  „Да” на живота ! Учениците представиха своята презентация за вредата от тютюнопушенето и „Защо не трябва да пуша?”.  Учениците представиха своето виждане по проблема и убедиха присъстващите в залата, че да се пуши е много вредно. Отговорихме на много въпроси като:  до какво води тютюнопушенето и какви са най-сериозните заплахи за здравето, които причинява  този опасен порок и какъв е финансовия ефект от купуването на цигари за техните семейства.

 

„Тютюнопушенето заплаха за здравето и развитието“

На 30.04.2018 г. се проведе интерактивно обучение за вредата от тютюнопушенето проведе експерт от РЗИ – гр.Благоевград, госпожа Милка Данчова. Съвместната инициатива на училището и здравната инспекция имаше за цел да обясни на учениците как тютюнопушенето се отразява върху здравето на хората. Госпожа Данчова проведе беседа на тема: „Тютюнопушенето заплаха за здравето и развитието“, онагледена с мултимедийна презентация. Активни и пасивни пушачи от педагогическия персонал  имаха възможност да им бъде измерено нивото на въглероден оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта с апарат  Smokerlyzer.

 

Ученици от Микрево на откритата сцена на Историческия музей в Благоевград!

Днес, 26.04.2018 г., учениците от училище СУ “Св. Паисий Хилендарски” взеха участие в информационния ден на откритата сцената на Историческия музей  гр. Благоевград организиран от Регионалното управление на образованието с две музикални изпълнения на  клуб „Музикални таланти“  по проект: „Междукултурни умения за лична ефективност, толерантност и иницативност“ на РУО-Благоевград към ЦОИДУЕМ “ и   групата “Фолклор на етносите” с танца “Обичам те, България” по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

Празник на буквите СУ “Св. Паисий Хилендарски”

На 24 април учениците от първи клас ни зарадваха с прекрасно тържество посветено на “Деня на буквите” и заявиха твърдо пред родители и гости “Ние вече сме грамотни!”. Тържеството бе наситено с много емоции и артистичност, музикални изпълнения и  изненади, а те пък бяха изненадани с торта и подаръци от ръководството на училището. Родителите пък  почерпиха  децата и им пожелаха да се учат все така усърдно и упорито и да следват мечтите си. 

 

„Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа”

Tова е мотото, под което преминава традиционната Седмица на гората през 2018 година. На територията на община Струмяни, под вещото ръководство на временно изпълняващ длъжността директор на ТП „ДГС” Струмяни – инженер Людмила Начева се организира засаждане на тополи покрай река Струма. С голям ентусиазъм се включиха ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски”, които собственоръчно засадиха фиданките от топола. В началото, госпожа Начева изнесе пред учениците увлекателна беседа за тази благородна инициатива. Служителят в ТП „ДГС” Струмяни – господин Йордан Велков беше подсигурил за всяко дете по едно дръвче, като пожела на малките залесители и за напред да полагат грижи за тях. На края за добра свършена работа госпожа Начева награди учениците с тениски и пликчета с лакомства.

В незабравимо преживяване се превърна днешната среща на учениците с природата.