Архив по категории: Предстоящо

Важно!!!! Прием на ученици след 7 клас

 

СОУ „ Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево, общ. Струмяни

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
СЛЕД 7 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

от 3 до 21.05.2015 г. – подаване на документи в РИО – Благоевград (за училищата от областта)за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

от 7 до 13.05.2015 г. – подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

20.05.2015 г. – изпит по български език и литература (БЕЛ)

22.05.2015 г. – изпит по математика

до 03.06.2015 г. – обявяване на резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика

04.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

05.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по музика

08.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по хореография

01 – 02.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по спорт

до 09.06.2015 г. – обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите
до 18.06.2015 г. – записване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания  и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, в насочените училищата

от 16 до 19.06.2015 г. – подаване на документи за I-ви етап на класиране

до 25.06.2015 г. – обявяване на списъците с класираните ученици на I-ви етап на класиране

Коледен концерт

10818911_1526099787641752_670922157_n