Архив по категории: Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по ОП „РЧР”

Изложба на тема: “За тебе мамо!” по повод 8 март – Международният ден на жената

Ученици от 3а,б ПИГ и 6-7ПИГ от СОУ ” Св. Паисий Хилендарски” изработиха в дейностите по интереси картички, табла, грамоти  и рамки за снимки по повод 8 март – Международният ден на жената. Част от изделията са изложени във фоайето на училището, а картички с пожелания изпратени във всички институции на територията на община Струмяни.DSCN2830 DSCN2832 DSCN2836 DSCN2843

“Баба Марта бързала, мартеници вързала: морави, зелени бели и червени.”Ученици от подготвителната група и от ПИГ в СОУ ” Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево изработиха мартенички, табла и мартенско дърво по повод настъпването на Баба Марта.

Ученици от подготвителната група  и  от ПИГ в  СОУ ” Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево изработиха мартенички, табла и  мартенско дърво по повод настъпването на Баба Марта.

DSCN2759

DSCN2781

DSCN2825

DSCN2779

DSCN2782

DSCN2771

DSCN2821

 

 

Отбелязване на 19 февруари – 142-ата годишнина от гибелта на Васил Левски

По повод 142 – ата годишнина от гибелта на Васил Левски на 19 февруари  ученици от 6-7 ПИГ от СОУ ” Св. Паисий Хилендарски” изготвиха и представиха изложба от табла в НЧ ” Братя Миладинови” с. Микрево за живота и делото на Апостола на свободата. DSCN2818

Празник на любовта “Св. Валентин”

В навечерието на  празниците “Св. Валентин” и “Трифон Зарезан”  учениците от 4а,бПИГ и 6-7ПИГ в СОУ ” Св.Паисий Хилендарски” с. Микрево организираха вечеринка. С много песни и танци учениците се веселяха. Водещите на празника  разиграха викторина с любопитни въпроси. Сред предпочитаните въпроси бе: “Какво е любовта за вас?”

DSCN2673

 

DSCN2668

Часовете по организиран отдих и спорт

kachestvo na obrazovanieto

   За подобряване на физическата дееспособност и развиване на жизнено важни качества като: бързина, ловкост, издръжливост  и проявяване  на толерантност в спорта в часовете за организиран отдих и спорт   учениците в ПИГ  ежедневно ползват фитнес залата в училището. Това благоприятства за  преодоляване на неблагоприятните тенденции в здравословното състояние на подрастващите, последица от недостатъчна двигателна активност и закаляване на организма. Създават се и  навици за грижливо стопанисване и отношение към спортните уреди и пособия.

DSCN2244 DSCN2237 DSCN2225