Архив по категории: Проект „Подкрепа за успех“ BG05M2OP001-2.011-0001

Публични изяви по проект “Подкрепа за успех”

Ученици от групите за допълнителна работа по български език и литература в СУ „Св.Паисий Хилендарски“ с. Микрево по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, взеха участие в регионалната среща в гр. Благоевград на 03.06.2022 г. организирана от РУ Благоевград , като поздравиха участниците в срещата с кратка литературно музикална програма. Г-жа Велкова -директор на училището презентира дейностите на групите и дейността на образователния медиатор през учебната 2021/2022 г.

А на 28.06.2022 г. нашите ученици взеха участие в организираната междуучилищна изява в Основно училище „Св.св.Кирил и Методи“ с. Кавракирово, общ. Петрич, със свои изпълнения, които представиха пред останалите училища участници.

Обява за междуучилищна дейност по проект “Подкрепа за успех”

Download (PDF, 2.09MB)

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ПРИ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, С.МИКРЕВО,ОБЩ.СТРУМЯНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

podkrepa-za-uspeh

През учебната 2021/2022година по проект „Подкрепа за успех“ се сформираха четири групи за допълнително обучение по български език и литература с ученици от ромската етническа общ В средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, е сформирана група за допълнително обучение по български език и литература в начален етап- III „б“ клас с ръководител Райна Кехайова –учител в начален етап.

В средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, се сформираха групи за допълнително обучение по български език и литература и в прогимназиален етап. Група за допълнително обучение по български език и литература с ученици от V „а“ клас с ръководител г-жа Христина Чорбаджийска -старши учител по български език и литература. Група за допълнително обучение по български език и литература с ученици от VI „б“клас с ръководител г-н Симо Паров -старши учител по български език и литература.Група за допълнително обучение по български език и литература с ученици от VII „б“ клас с ръководител г-жа Йорданка Илиева -старши учител по български език и литература.

Учениците от групите участваха не само в обучителни дейности, но и взеха участия в ромския празник „ Банго Васил“ още известен като „Ромската Нова Година“ и „Международния ден на ромите“ – 8 април. Участваха и в инициативата „Благотворителен концерт заедно за Ники“ със своите ръчно изработени изделия, представени песни, стихове и танци за благотворителната каузата.


Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

 

Проект „Подкрепа за успех“ BG05M2OP001-2.011-0001 в СУ „Св.Паисий Хилендарски”с.Микрево през учебната 2020/2021 година

podkrepa

Download (PDF, 597KB)

Download (PDF, 914KB)