Архив по категории: Съобщения

План за работа на средно училище “Св. Паисий Хилендарски”, с. Микрево

Download (PDF, 831KB)

Kлубовете по интереси по ключови дигитални умения „Дигитална работилница” и „Дигитален свят” в СУ “Св.Паисий Хилендарски” с. Микрево с нови придобивки

logo-nauka-obr

На СУ „Св.Паисий Хилендарски” с. Микрево бе предоставено оборудване по Дейност 2 на проект № BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – интерактивен дисплей, необходим за обучението по Информационни технологии и изпълнението на извънкласните занимания в клубовете по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения „Дигитална работилница” и клуб „Дигитален свят” , с цел повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности от училището, съгласно Правила за изпълнение на дейност 6 по проекта.
В двата клуба по интереси по ключови дигитални умения – базови и за напреднали се включиха 25 ученици от пети и шести клас с ръководител г-жа Красимира Янева.
Всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси получава удостоверение за преминато обучение. Удостоверение се издава на ученици, които имат не по-малко от 75% присъствие в клубовете по интереси и допълнителните занимания по ключови дигитални умения.
Единичният разход за един ученик от група е 135 лева за учебна година и включва разходите за възнаграждения на ръководителите на КИ, консумативи и материали.
Средствата по проекта се предоставят на ниво училище на база на броя включени ученици в извънкласни дейности и се разпределят за всички групи, сформирани за съответната учебна година.
Заниманията с учениците по проекта стартираха в началото на м. януари и ще приключат м.ноември 2020г., като учениците могат да продължат участието си и следващата година, без да повтарят изучената тематика . За включване в клубовете по интереси и допълнителните занимания по ключови дигитални умения, учениците подават декларация от родителя/настойника, с която се заявява желанието на ученика за участие в дейността.
Занятията се реализират в неучебно време – извън задължителните и избираемите учебни часове на учениците и по време на лятната ваканция. Продължителността на занятията по време на учебната година и по време на лятната ваканция е 70 часа, а средната продължителност на учебния час е до 45 минути.
Учениците може да надграждат нивото си на компетентност в следващите учебни години по проекта, без да имат право да повтарят ниво на дигитална компетентност.
Ръководителят на клубовете е разработил програми, по които се осъществява обучението.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.12.2019 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.12.2019 г.

Download (PDF, 321KB)

Анализ за изпълнението на бюджета към 31.12.2019 г.

Download (PDF, 321KB)

План за бюджет 2020

Download (PDF, 279KB)

 

График за поправителни изпите, сесия септември 2019 за учебната 2018/2019 г.

[]

Заповед за определен заявител по Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”

Download (PDF, 108KB)