Самостоятелна форма на обучение

2023/2024

График за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите  с ученици в самстоятелна форма на обучение

Училищен учебен план за VII клас за учебната 2023/2024

 

2022/2023

Заповед РД-06-490/27.03.2023

График априлска сесия

Училищен учебен план за самостоятелна форма на обучение :

За V клас
За XII клас

Заповед и график

Правила

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>