ПРОГРАМА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ

ПРОЕКТ „ВСЕКИ УЧЕНИК ЩЕ БЪДЕ ОТЛИЧНИK”

На 08.04.2017 г. в с. Микрево ще се проведе „Фестивал на изкуствата” с  участие на  ученици, учители и родители от шестте училища от Югозападна България, включени по проект “Всеки ученик ще бъде отличник ” Център “Амалипе” – Програма за намаляване на отпадането на ромските деца от училище. Във   фестивала ще се включат и групите по интереси от проект ”Твоят час” – „Фолклор на етносите”, „Сръчни ръчички”, групите „Весели ритми” и „Веселите актьори”, както родителите на учениците и учителите.

Ще има кулинарна изложба и  изработени от учениците изделия, които ще бъдат изложени в малката зала на читалището в с. Микрево.

Заповядайте и сте Добре дошли!

Download (PDF, 526KB)

Страници: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>